Misyon Vizyon

          Vizyon-Misyon ve Temel Değerlerimiz

 

 

 

VİZYONUMUZ

İlimizin ekonomik, sosyal, kültürel gelişim ve dönüşümünde aktif rol almak, Üyelerimizin kurumsallaşma ve

rekabet avantajı yakalamalarını sağlamak, sektör öngörülerini geliştirerek, markalaşmaya dayalı büyüme hedeflerine

ulaşmalarına katkı sunacak politika ve stratejiler geliştiren, güvenilir, lider ve yenilikçi bir kurum olmaktır.


MİSYONUMUZ

Nitelikli insan kaynağı ile iyi yönetişim anlayışı çerçevesinde ilimiz iş dünyasına ticaretin tüm alanlarını kapsayacak

hizmetler geliştirmek, bu doğrultuda üye menfaatlerini öncelemek, lobi çalışmaları yapmak, aynı zamanda bilgi,

eğitim ve danışmanlık hizmetleri temin etmek,  Hakkari'yi ticaret ve yatırımlar açısından cazip, rekabet gücü ve

yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirecek yöntemler uygulamaktır.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Temel değerlerimiz kurum kültürümüzün özüdür.Paydaşlarımızın ve bizim ortak kabul ettiğimiz değerlerimiz,

odamızın neleri savunduğunu ifade eder.

 

Değerlerimiz bizi sürekli dinç tutar ve çalışmalarımızda bize yol gösterir.

- Etkin ve verimli çalışmak ve bu çalışma sırasında asla kaliteden ödün vermemek,

- Çalışmalarımızda üye memnuniyeti öncelemek,

- Sosyal ve kültürel politikalar çerçevesinde proje ve işbirlikleri geliştirmek,

- Üyelerimize yönelik yaptığımız çalışmalarda onların menfaatlerini korumak,

- Hizmetlerimizde ilimizin,bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlanmasına özen göstermek,

- Politikalarımızı doğru ve güncel bilgilerden oluşturmak,

- Yönetim anlayışımızda şeffaflığı, dürüstlüğü ve hesap verebilirliği temel ilkemiz saymak,

- Üyeler ve kurumlar arası işbirliğini güçlü kılmaya özen göstermek ve

- Çalışanlarımızın memnuniyeti sağlayarak kurumsal verimliliğimize katkı sağlamaktır.

 

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2018